Boligparken Silsand

Mot sør. Olaholmen og Finnsnes på andre siden av Gidundet

Vi er godt i gang med Boligparken Silsand — et større område mellom «Silsand Sør» og «Silsand Mellom» bestående av ulike delfelt som blir utviklet i flere omganger.
Kun to tomter igjen for frittstående eneboliger!


. . .

Første delfelt i regi av Bygg i Nord Bolig AS er sju tomter for frittstående eneboliger:

Mars 2019: Signatur-hus på tomt 2 (nederste til høyre) er under oppføring.
Dette er det fjerde Signatur-huset som leveres til i Boligparken Silsand.
Nummereringen på tomtene starter til høyre og går mot venstre i nedre rekke (hus 1, 2, 3 og 4), og i øvre rekke fra venstre mot høyre (hus 5, 6 og 7).  

Tomt 1
Reservert – ikke for salg

Tomt 2 – SOLGT
Moderne enebolig med utleie

Tomt 3 – SOLGT
Moderne enebolig med utleie

Tomt 4
Stor enebolig med utleie/leilighet

Tomt 5
Stor enebolig

Tomt 6 – SOLGT
Moderne enebolig

Tomt 7 – SOLGT
Moderne enebolig

September 2018: Hus 6 og 7. Leiligheter og rekkehus fra Bygg i Nord Prosjekt i bakgrunnen
September 2018: Hus 6 og 7 er overtatt av kunder
September 2018: Hus 3 nylig montert
18. mars 2019: Yttervegger montert på «tomt 2»

Ønsker du å bli holdt informert om BOLIGPARKEN Silsand og hva vi kan tilby fremover?
Ja, jeg vil ha mer informasjon!

Du kan selvsagt også ringe oss på tlf. 778 70 300!

Epost: firmapost@bygginord.no