Kontaktinformasjon

Post- og besøksadresse:

Bygg i Nord AS
Laukhellaveien 318
9303 Silsand

Tlf. 778 70 300
Epost: firmapost@bygginord.no


Kontaktpersoner administrasjon:

Jon Roar Edvardsen, daglig leder
telefon: 77 87 03 20 – mob. 45 49 09 08
epost: jon-roar@bygginord.no

Ida Hamaoui, sekretær og kundemottak
Telefon: 77 87 03 00
epost: ida@bin-gruppen.no

Ørjan Johnsgård, styreleder
Telefon 77 87 03 21  –  mob. 906 43 665
epost: orjan@bin-gruppen.no